teräksen palosuojaus aurajoella

Teräksen palosuojaus suojelee elämää ja omaisuutta

Palonsuojamaali on pinnoite, jota käytetään parantamaan rakennusten paloturvallisuutta. Palonsuojamaaleja on erilaisia: esimerkiksi teräksen palosuojaus voidaan tehdä rakentamisen aikana tai sitä ennen maaleilla, jotka soveltuvat joko olemassa oleville rakenteille tai teräkselle ennen rakentamista. Teräksen palosuojaus toteutetaan useimmiten palonsuojamaalilla tai -ruiskutteella taloudellisista – ja turvallisuussyistä.

Huomaa, että teräksen palosuojaus ei tee siitä täysin tulenkestävää eikä välttämättä estä paloa syttymästä. Palonsuojamaali kuitenkin hidastaa rakenteiden palamista niin, että rakennuksen evakuointiin jää enemmän aikaa ja sammutustyöt voidaan aloittaa ajoissa vahinkojen minimoimiseksi

Teräksen palosuojaus ja rakennuksen paloturvallisuus kiinteistön omistajan vastuulla

Suomessa kiinteistön omistaja on vastuussa rakennuksen paloturvallisuudesta ja paloturvallisuusmääräysten täyttämisestä. Tämä pitää sisällään hätäuloskäyntien ja poistumisteiden organisoinnin, mutta myös rakenteiden palonkestävyyden varmistamisen. Mikäli kyseessä on uudempi rakennus, palosuojamaalauksesta on mitä luultavimmin huolehdittu jo rakennusvaiheessa. Palonsuojamaali teräsrakenteille on yleisin paloturvallisuuden takaus menetelmä.

Vanhemmat rakennukset voidaan kuitenkin joutua suojaamaan jälki käteen, joko kiinteistön omistajan toiveesta tai paloturvallisuusmääräysten vaatimuksesta. Tällöin on valittava sopiva palonsuojamaali tai muu pinnoite, joilla teräksen palosuojaus saadaan aikaan.

teräksen palosuojaus antaa palokunnalle aikaa saapua paikalle ja tehdä sammutustyöt

Teräksen palosuojaus pidentää rakenteiden kestävyyttä tulipalotilanteessa.

Palonsuojamaali on valittava vaatimusten mukaan

Teräs on kantavissa rakenteissa useimmiten käytetty rakennusmateriaali kestävyytensä ja kantokykynsä vuoksi. Sen heikkous on kuitenkin heikko kuumuudenkestävyys: kun pinnan lämpötila nousee 500 asteeseen, teräksen kantokyky heikkenee, ja rakenteet ovat vaarassa romahtaa. Teräksen palosuojaus perustuu rakenteiden eristämiseen kuumuuden ja tulen vaikutuksilta.

Teräksen palosuojaus on myös perusosa rakenteiden suunnittelua: rakennuksesta riippuen, kantavien rakenteiden on kestettävä tietyn aikaa tulipalotilanteessa (15 – 240 min.). Suomessa rakennukset jaetaan kolmeen paloluokkan: P1, P2 ja P3, joista P1 on vaativin ja vaadituin palosuojauksen kannalta.

Rakennusten paloluokkaKerrosten määräPinta-alaHlö. määräPalonkesto
P1Ei rajoitettuEi rajoitettuEi rajoitettuR60 – R240
P2Max. 2, asuinrakennus max. 4Ei rajoitettu150 (1-krs.), 50 (2-krs.)* R30
P3Max. 22400 m² (1-krs.), 1600 m² (2-krs.)50 (1-krs.), 10 (2-krs.)**ei määritelty

*P2 luokan hotelleissa 100 (1-krs,) hoitolaitoksissa 25 (2-krs.) ja liikerakennuksissa (1-krs.) ei rajoitettu, 2-krs. 250 henkilöä.

**P3 luokan hotelleissa 10 (1-krs.) ja liikerakennuksissa 500 (1-krs.) ja 50 (2-krs.) .

Materiaalien paloluokitus Suomessa

Materiaalin, kuten palonsuojamaalin, myötävaikutus palamiseen ilmaistaan eurooppalaisen paloluokitus standardin mukaisella merkinnällä A1, A2, B, C, D tai F. Näistä B on palonsuojamaalien yleisin luokitus, ja tarkoittaa erittäin vähäistä vaikutusta paloon. Lisäksi materiaalin savunmuodostus merkitään s1, s2 tai s3, joista s1 viittaa vähäisimpään savunmuodostukseen. D0, d1 ja d2 ovat luokat, jotka määrittelevät palavien pisaroiden ja osien muodostumisen. Useimmiten palonsuojamaali saa luokituksen B-s1, d0. Lisätietoa palonkestomääräyksistä ja paloturvallisuudesta saat Ympäristöministeriön E1 Suomen Rakentamismääräyskokoelmasta.

Palonsuojamaali teräkselle paisuu ja eristää

Teraksen palosuojamaalaus takaa rakenteiden kestävyyden tulipalon sattuessa. Maaleja on kuitenkin erilaisia, ja on tärkeä valita oikea ratkaisu, joka sopii rakennukselle.

Palonsuojamaali teräkselle paisuu ja eristää

Teräkselle tarkoitettu palonsuojamaali perustuu lähes aina maalin paisumiseen lämpötilan noustessa. Kun palosuojapinnoite paisuu, se muodostaa vaahtomaisen kerroksen, joka eristää teräsrakenteet sisäänsä ja siten hidastaa teräksen lämpötilan nousua. Paisumisreaktio käynnistyy lämpötilan noustessa noin 200 asteeseen ja maali voi vaahdota 50 kertaa alkuperäistä paksummaksi.Paisuvat palonsuojamaalit kehitettiin alunperin metallipinnoille, mutta soveltuvat myös puupintojen palosuojaukseen.

Teräksen palosuojaus ruiskutteilla takaa kestävämmän suojan

Maali ei aina ole paras vaihtoehto teräspintojen palosuojaukseen, koska sillä voidaan saavuttaa vain 240 minuutin suojaus. Jotkin rakenteet kuitenkin vaativat jopa 360 minuutin suojan. Tällöin on turvauduttava palosuojaruiskutteisiin, jotka sisältävät joko vermikuliittia tai mineraalikuitua. Teräksen palosuojaus ruiskutteilla saa aikaan tehokkaan ja paksun palosuojan, joka paisuu vain hieman kuumuudessa.

Teräksen palosuojaus asema- ja paikkamaalauksena

Teräksen palosuojamaalaus voidaan tehdä joko asema- tai paikkamaalauksen, ruiskuttamalla, telaamalla tai sivelemällä. Tämä ei kuitenkaan ole täysin ongelmatonta varsinkaan talviaikaan, jolloin kosteus ja vesi saattavat tuottaa päänvaivaa kun halutaan maalata vesiohenteisella maalilla. Vesiohenteiset palonsuojamaalit teräkselle eivät kestä kosteutta ja vettä. Siksi varsinkin talviaikaan tehtävä teräksen palosuojaus voidaan suorittaa vasta, kun rakennus on täysin vesitiivis ja lämmitetty.

Toisaalta palosuojaus voitaisiin suorittaa asemamaalauksena etukäteen, mutta sekään ei aina ole suositeltavaa sillä kosteus saattaa päästä vaurioittamaan pinnoitetta myös kuljetuksen aikana. Siksipä vesiohenteisia palosuojamaaleja ei suositella käytettäväksi talvisin. Onneksi ongelma on ratkaistavissa valitsemalla liuotinpohjaisen tuotteen, johon kosteus ja vesi eivät juuri vaikuta. Myös liuotinpohjainen palosuojamaali on herkkä kulutukselle eikä se ole iskunkestävä, siksi asemamaalattu teräs on suojattava hyvin kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi.

Valitse sopiva palonsuojamaali teräkselle

Suomessa palosuojapinnoitteita teräkselle valmistaa Tikkurila (esim. Fontefire ST 60). Myös Teknos kehittää palo- ja korroosiosuojasysteemeitä yhdessä saksalaisen Rudolf Hensel GmbH:n kanssa. Lisäksi Suomesta löytyy kansainvälisten valmistajien sertifioituja tuotteita kuten Internationalin (AkzoNobel) Interchar-tuotteet.

Täältä löydät pikaisen katsauksen teräksen palosuojamaalauksessa käytettyihin tuotteisiin.

ValmistajaTuoteKuvausPaloluokitus
Rudolf Hensel GmbHHensotherm 310 KS ja 410 KSVesi- ja liuotinpohjaisia palonsuojapinnoitteita. Vesiohenteiset sopivat vain sisätiloihin. R30 – R60
Rudolf Hensel GmbHHensotherm 320 KS ja 420 KSLiuotinpohjaisia palonsuojapinnoitteita R90- R120
Rudolf Hensel GmbHHensotherm 421 KSVesiohenteinen paisuva palonsuojamaali sisätiloihin. R15 – R180
Van TrailRe-FlameTeräksen ja betonin palosuojamaalaukseen sopiva pinnoiteR90
SikaUnitherm Top S ja Steel S Liuotinpohjainen pinnoite teräksen palosuojamaalaukseenR30
TikkurilaFontefire ST 601K vesiliukoinen palonestopinnoite sisätiloihinR90
International (AkzoNobel)Interchar 1160Vesiohenteinen palonsuojamaali teräkselle suojaamaan selluloosapaloiltaR60
Flamro Firestop SystemsFlamro ST-IPaisuva palonsuojamaali teräsrakenteille, voidaan ruiskuttaa paksuiksi kerroksiksiR240

Palonsuojamaali, palosuojaus ja tarvittava pätevyys

Palosuojapinnoitteen levittäminen on tehtävä sopivan koulutuksen omaavan ja sertifioidun asentajan toimesta, jotta pinnan voidaan todistaa olevan asianmukaisesti käsitelty. Tämä tarkoittaa että palonsuojamaalin mitoitus on tehty oikein ja tuloksena on riittävä kalvonpaksuus.

Huomaa, että mikäli palosuojamaalin toiminnassa ilmenee ongelmia, asentaja on vastuussa mahdollisista virheistä levityksen aikana.

Sertifioutuja palosuojamaalareita Suomessa

Tässä muutama esimerkki paikallisista, sertifioiduista pinnoiteasiantuntijoista:

TERÄKSEN PALOSUOJAUS PALVELU OSOITE
Palosuojamaalarit Suomessa OyTiikkasentie 50 62920 Levijoki
VTM-yhtiöt Ojakärsämöntie 3 Ovi A1 04300 Tuusula
AP-pinnoite OyKoskenmäentie 7 A 2 04300 Tuusula
Tamcorro Oy Etu-Hankkion katu 13 33700 Tampere