palosuojamaali puulle hidastaa paloa

Palosuojamaali puulle – ratkaisu puurakentamisen palonarkuuteen

Puu on ollut Suomen yleisin pientalorakentamisessa käytetty materiaali ja vuosisatoja sillä se on kestävä ja luonnostaan kaunis materiaali, joka luo suomalaiseen makuun sopivan kotoisan tunnelman. Yksi puun heikkouksista on kuitenkin sen palonarkuus, jota voidaan pitää syynä myös historiallisiin kaupunkipaloihin kuten Turun palo. Onneksi palosuojamaali puulle vahvistaa puurakenteiden kestävyyttä myös tulipalotilanteissa.

Palosuojamaali puulle on kestävä ratkaisu puun palosuojaukseen, ja se mahdollistaa myös korkeammat puurakennukset kuten kerrostalot, joiden korkeutta on rajoitettu paloturvallisuuden vuoksi. Palosuojamaali puulle mahdollistaa korkeamman paloluokan saavuttamisen myös puupinnoilla.

Tämän artikkelin aiheita ovat palosuojamaali puulle ja muut paloa hidastavat pinnoitteet puupinnoille. Täältä löydät tietoa pinnoitteista, palonkestomääräyksistä, tuotteista ja niiden käytöstä.

Palosuojamaali puulle täyttää puurakennusten paloturvallisuusmääräykset

Paloturvallisuus on suurin syy puurakentamisen rajoituksille. Suomess kaikki rakennukset voidaan jakaa luokkiin P1, P2 ja P3, joista P1 vaatii parhaan paloturvallisuuden. Nämä paloluokat vaativat käytetyiltä materiaaleilta tiettyä palonkestävyyttä.

Materiaalien paloluokitus eurooppalaisen paloluokitusstandardin mukaan

Suomessa materiaalit kuten palosuojamaali jaetaan paloluokkiin eurooppalaisen paloluokitus standardin mukaan. Nämä luokat tunnetaan paremmin nimellä “euroluokka”. Euroluokat perustuvat materiaalien myötävaikutukseen palamiseen. Euroluokkamerkinnät ovat A1, A2, B, C, D ja F, joista A1 on palonkestävin. Palonkestävyyden lisäksi materiaalien vaikutus savunmuodostukseen arvioidaan, ja sen tunnuksia ovat s1, s2 ja s3, joista s1 viittaa vähäisimpään savunmuodostukseen. Lisäksi palavien pisaroiden ja osien muodostuminen on määritelty merkinnöillä d0, d1 ja d2. Korkein mahdollinen euroluokka on siis A1-s1, d0. Palosuojamaali puulle saa useimmiten luokituksen B-s1, d0.

Palosuojamaali voidaan luokitella myös sen perusteella, kuinka pitkään se estää puuta (tai muuta materiaalia) syttymästä. Nämä luokat ovat R15, R30, R45, R60, R90, R120, R240 ja R360, ja ne viittaavat suoja-aikaan minuutteina. R30 maalilla saadaan siis aikaan 30 minuutin suoja. Teollinen palosuojamaali puulle voi saavuttaa luokan R240.

Rakennusten paloluokitus ja vaadittu euroluokka

Rakennusten paloluokat P1 – P3 vaativat tietyn euroluokan materiaalien käytön. Jotta oikea palosuojamaali puulle löytyisi, kannattaa turvautua ammattilaisen apuun: arkkitehdit, tarkastajat ja palosuojauksen ammattilaiset osaavat auttaa sopivan tuotteen löytämisessä. Täältä löydät yleiset määräykset paloluokittain.

 • P1 – Kerrosten määrää, rakennuksen pinta-alaa ja henkilömäärää ei ole rajoitettu
  Vaadittu palonkesto: R60 – R240
 • P2 – Enintään 4-kerroksinen (2-kerroksinen, jos asuinrakennus), pinta-alaa ei rajoitettu ja henkilömäärä enintään 150 (hotelleissa 100), jos 1-kerroksinen, enintään 50 (hoitolaitoksissa 25), jos 2-kerroksinen
  Vaadittu palonkesto: R30
 • P3 – Enintään 2 kerrosta, 1-kerroksisen enimmäispinta-ala 2400 m², henkilömäärä 50 ja 2-kerroksinen saa olla enintään 1600 m², henkilömäärä 10.
  Vaadittu palonkesto: ei määritelty

Huomaa, että liikerakennusten määräykset poikkeavat muista: jos P2 luokan liikerakennuksessa on yksi kerros, henkilömäärää ei ole rajoitettu. Jos se on 2-kerroksinen, henkilöiden enimmäismäärä on 250. P3 luokan liikerakennuksissa saa olla 500 henkilöä, mikäli se on 1-kerroksinen, ja 50, jos siinä on kaksi kerrosta.

Puun palosuojaus kyllästeillä tai palosuojamaaleilla

Paloa hidastavia pinnoitteita puulle on kolmenlaisia: tulenkestäviä puukyllästeitä, paisuvia palosuojamaaleja ja liekkejä tukahduttavia pintamaaleja. Kaikki kolme pinnoitetta voidaan yhdistää palosuojasysteemiksi, mutta ne suojaavat tulelta myös erikseen asennettuina.

palosuojamaali puulle levitetty ennen rakentamista

Palosuojamaali puulle levitetään yleensä jo ennen rakentamista, jotta mahdollisimman suuri ala saadaan suojattua.

 • Paloa hidastava kylläste – käyttäytyy kuin puunsuoja imeytymällä puun huokosiin ja takaamalla mahdollisimman suuren alueen pinnoituksen. Vapauttaa liekkejä tukahduttavaa kaasua kuumetessa. Asennetaan yleensä teollisena puupinnoitteena, osana puunkäsittelyä ennen rakentamista.
  Palosuoja-aineella käsiteltyä puutavaraa saa mm. Koskisen sahalta.  
 • Paisuva palosuojamaali puulle – suurin ero maalin ja kyllästeen välillä on puuhun imeytyminen. Palosuojamaali jää suojaavaksi kalvoksi puun pinnalle. Palosuojamaali perustuu paisumisreaktioon, jonka lämpötilan nouseminen laukaisee, näitä tuotteita on saatavilla myös teräspinnoille. Paisuessaan maali muodostaa eristävän hiiltymän puulle ja suojaa sitä liekeiltä.
  Teknos Teknosafe 2407 on paisuva palosuojapohjamaali.
 • Paloa hidastava pintamaali – paisuvan palosuojamaalin päälle voidaan levittää paloa hidastavaa pintamaalia, joka kuumetessaan tukahduttaa liekkejä, pitäen ne loitolla pinnasta ja siirtäen paisumisreaktiota myöhemmäksi.

Palosuojamaali puulle mahdollistaa myös korkeat puurakennukset

Palosuojamaali puulle on siinä mielessä mullistava keksintö, että se mahdollistaa myös korkeiden paloturvallisten rakennusten olemassaolon. Puun palosuojamaalaus mahdollistaa puun käytön esimerkiksi kerrostalojen rakennusmateriaalina. Luokan P1 puiset kerrostalot ovat mahdollisia kiitos palosuojapinnoitteiden.

Paloluokan P1 rakennuksille ei myöskään ole asetettu maksimi korkeutta tai kerrosmäärää. Tällä hetkellä Euroopan korkein puurakennus löytyy Norjan Bergenistä, ja sen liimapuurakenteet on suojattu Teknoksen Teknosafe 2407 palosuojamaalilla koko 14 kerroksen matkalta. Norjassa on aloitettu myös maailman korkeimman puisen tornitalon rakentamine: tämä asuinrakennus nousee Brumuddaliin ja kattaa 18 kerrosta ja lähes 80 metriä.

Myös Suomessa panostetaan entistä enemmän puukerrostalorakentamiseen: Joensuun Penttilänrantaan nousee 14 kerrosta ja lähes 50 metriä korkea 120-asuntoinen tornitalo, josta tulee Suomen korkein puurakennus.

Näillä tuotteilla puun palosuojamaalaus onnistuu

Puun palosuojamaalaus on selkeässä nousussa, mikä myös selittää tuotteiden paljouden. Suomessa ensimmäisten joukossa teollista palosuojapinnoitetta alkoivat  valmistaa Teknos ja Tikkurila. Kysynnän kasvaessa, monet muutkin valmistajat ovat alkaneet tuoda tuotteitaan Suomeen, ja uusia palosuojapinnoitteisiin erikoistuneita yrityksiä on perustettu. Mikäli tarvitset apua sopivan palosuojamaalin valitsemisessa, ota meihin yhteyttä ja anna asiantuntijoidemme löytää tarpeisiisi sopiva palosuojamaali tai -maalauspalvelu.

Tässä pikainen katsaus tämänhetkiseen palosuojapinnoitetarjontaan.

ValmistajaTuoteKuvaus
TeknosTeknosafe 2407 ja Teknosafe 2467Paisuva palosuojamaali puulle, huoltoväli jopa 10-20 vuotta
Multiprotect (Nordtreat)Multiprotect NeutraTeolliseen – ja työmaalevitykseen tarkoitettu puun palonestoaine
TikkurilaFontefire WFPaisuva palosuojamaali puulle ulkona ja sisällä
Fire SafeFire Safe palosuojakyllästeLiekkejä tukahduttava puun palosuoja-aine, joka soveltuu niin teolliseen kuin työmaaruiskutukseenkin
Firewall BiopaintFirewall Biopaint 1 ja 2Täysin ekologinen, myrkytön ja hajuton palosuojamaali puulle ja muille maalattaville pinnoille kuten vanerikipsilevyille

Palosuojamaali hinta ja menekki

Palosuojamaali hinta ja menekki ovat riippuvaisia maalin laadusta ja palosuojausteknologiasta. Yleisesti ottaen paisuva palosuojamaali on kalliimpaa kuin liekkejä tukahduttava maali tai kylläste. Paisuvuvan eli eristävän palosuojamaalin menekki on myös suurempi – kun kyseessä on palosuojamaali puulle, yksi litra riittää yleensä yhden neliömetrin peittämiseen. Tämä arvio on kuitenkin vai suuntaa antava sillä palosuojamaali merkkien välillä voi olla suuriakin eroja. Myös alustan huokoisuus vaikuttaa menekkiin.

Palosuojamaali hinta on keskimäärin noin 30 euroa litraa kohti. On kuitenkin hyvä huomata, että tätäkään arviota ei voida pitää kuin suuntaa antavana sillä hinta riippuu aine valmistajasta, laadusta ja käyttötarkoituksesta. Jos etsit tiettyä palosuojamaali tuotetta puupinnalle tai haluat hinta-arvion projektisi palsuojamaalaukselle, ota meihin yhteyttä. Me välitämme pinnopitetarpeesi sopivalle palosuojamaalien asiantuntijalle.