korroosionestomaalaus puuttuu metallirakenteilta

Korroosionestomaalaus suojaa metallipintoja ruosteelta

Metallipintojen syöpyminen eli korroosion on monen metallin pahin vihollinen sillä se heikentää esimerkiksi teräksen ominaisuuksia kuten sähkönjohtavuutta ja mekaanisen rasituksen kestoa. Lisäksi ruoste vaikuttaa negatiivisesti teräksen ulkonäköön. Korroosionestomaalaus suojaa teräsrakenteita ja muita rautapitoisia metallipintoja ruosteelta. Korroosionestomaalaus on erittäin tärkeää silloin, kun teräs rakenteilla on kriittinen rooli esimerkiksi rakennuksen tukena.

Korroosionestomaalaus on yksi yleisimmistä teollisista ruosteenestomenetelmistä. Ruosteenestomaali luo kalvon metallin ja vaikuttavan ympäristön väliin, ja estää siten metallipinnan altistumisen ympäristölle.

Tästä artikkelista löydät tietoa korroosionestomaalauksesta, ruosteenestomaaleista ja niiden käytöstä eri ympäristöissä.

Ruosteenestomaali ei ole vain yhdenlainen pinnoite

Ruosteenestomaali on yleisnimi korroosionestomaalauksessa käytettäville pinnoitteille. Korroosionestopinnoitteella voi olla muitakin toimintoja kuin vain ruosteenesto: sen monipuolisuuden ansiosta on mahdollista löytää ruosteenestomaali tai -pinnoite, joka sopii täydellisesti projektisi ruosteensuojaksi.

ruosteenesto maalit toimivat vain tiety ajan.

Ruosteenestomaali estää ruosteen muodostumista tietyn ajan. Korroosionestomaalaus tulee suorittaa uudelleen sopivin väliajoin.

Korroosionestomaalaus estää metallipintaa pääsemästä kosketukseen vallitsevan ympäristön kanssa suojaten sitä kosteudelta, vedeltä, suoloilta ja UV-säteilyltä. Lisäksi lähes kaikki ruosteenestomaalit omaavat seuraavat piirteet:

 • Estää kasvuston kuten homeen ja sammaleiden kiinnittymistä
 • Suojaa säältä – happosateelta, suolavedeltä, jäältä ja muilta ilmiöiltä
 • Kestää altistumista kemikaaleille
 • Estää vettä ja muita nesteitä pääsemästä kosketukseen pinnan kanssa

Vaikka korroosionestomaalaus onkin kestävä ratkaisu, se tarvitsee huoltoa tietyin väliajoin riippuen käytetystä ruosteenestomaalista.

Korroosionestomaalaus ja sen tarve määräytyy standardien mukaan

Teollinen teräksen korroosionestomaalaus on Suomessa sidottu standardiin SFS-EN ISO 12944. Tämä standardi auttaa myös sopivan teollisen ruosteensuojamaalin valinnassa. Standardit ovat lisäksi suuntaa-antavia, kun valitaan ruosteenestomaali kotikäyttöön. SFS-EN ISO 12944 nimittäin erittelee rasitusluokat sen mukaan kuinka suuri korroosioriski alueilla on ja kauanko rakenteiden odotetaan kestävän.

Odotettu kestävyys on jaettu kolmeen ryhmään:

 • L (low): 2 – 5 vuotta
 • M (medium): 5 – 15 vuotta
 • H (high): yli 15 vuotta

Ympäristöt puolestaan jaetaan viiteen ryhmään, C1:stä C5:een, joista C5 vaatii kestävimmän ruosteensuojan sillä ympäristön syövyttävyys (korroosioriski) on korkein mahdollinen.

 • C1 – erittäin matala korroosioriski: kuivat, lämmitetyt sisätilat
  Kohteita: toimistotilat, koulut, hotellit, kaupat ja muut lämmitetyt rakennukset.
 • C2 – Matala korroosioriski: maaseutualueet, kylmät sisätilat
  Kohteita: varastotilat, kylmät kesämökit, liikuntasalit, autotallit, navetat, tallit ja muut lämmittämättömät rakennukset
 • C3 – kohtalainen korroosioriski: kaupunki- ja teollisuusalueet, kosteat tuotantotilat
  Kohteita: pesulat, panimot, keittiöt, tuotantotilat ja muut kosteahkot tilat
 • C4 – korkea korroosioriski: Teollisuus- ja rannikkoalueet, joilla korkeahko suolapitoisuus
  Kohteita: teollisuusrakennukset, kemianteollisuus, uima-allasalueet, satamat ja telakat
 • C5 – erittäin korkea korroosioriski: rakennukset, joissa kosteus on pysyvää, teollisuusalueet ja offshore-rakenteet
  Kohteita: vesiputket (myös maanalaiset) ja muut teolliset kohteet (C5I = industrial), Offshore-rakenteet, laivat ja muut merellä sijaitsevat rakenteet (C5M = marine).

Kun tiedät kuinka kauan projektisi odotetaan pysyvän ruosteettomana, ja mihin kategoriaan sen ympäristö kuuluu, voit valita sopivan ruosteensuojamaalin, jolla korroosionestomaalaus onnistuu. Kun pitäydyt standardien antamissa ohjeissa, sopivan ruosteensuojamaalin valinta on helppoa ja et erehdy maksamaan liikaa tarpeettomasta suojasta etkä valitse liian vähäistä suojaa.

Teräksen korroosionestomaalaus ja -pinnoitus kolmella tavalla

Korroosionestomaalaus voidaan suorittaa kolmella tavalla: estopinnoitteilla, inhibiittorimaaleilla ja galvaanisilla pinnoitteilla.

 • Ruosteenestomaali (C1 – C3) – kova pinnoite, joka estää pinnan ja korroosiota aiheuttavien tekijöiden kohtaamisen.
  Esimerkkejä: jauhemaalit, polyuretaanimaali, kumipinnoitteet, Teflon-pinnoitteet ja nanopinnoitteet.
 • Inhibiittorimaali (C1 – C4) – ruosteenestomaali, joka vapauttaa inhibiittoreja, korroosiota estäviä aineita, jotka pysäyttävät korroosioreaktion.
  Esimerkkejä: öljypohjaiset maalit, jotka sisältävät inhibiittoreja kuten sinkkiä, alumiinia tai sinkkioksidia.
 • Galvaaniset pinnoitteet, katodinen suojaus (C3 – C5) – korroosionestomaalaus metodi, jossa metallinen pinnoite luo uhrautuvan kerroksen teräspinnalle. Nämä pinnoitteet koostuvat terästä helpommin syöpyvistä materiaaleista kuten sinkistä, josta tulee anodi suojattavan teräksen katodille. Sinkki tunnetaan myös uhrautuvana anodina, joka alkaa syöpyä ennen kuin korroosio saavuttaa teräspinnan.
  Esimerkkejä: kuumasinkitys ja plasmapinnoitus

Alla olevasta taulukosta löydät muutamia ruosteenestomaalityyppejä, joilla korroosionestomaalaus onnistuu. Löydät myös tietoa siitä, mikä rasitusluokka vaatii minkäkin pinnoitteen.

RUOSTEENESTOPOHJAMAALI RASITUSLUOKKA
Alkydimaali C2 – C4
Akryyli maali (vesiohenteinen) C2 – C4
Epoksi maali C2 – C5-I ja -M
Sinkkiepoksi maali C2 – C5-I ja -M
Sinkkisilikaatti maali C2 – C5-I ja -M
Vinyyli maali C2 – C4

Duplex-menetelmällä paras korroosionestomaalaus vaativimpiin olosuhteisiin

Duplex-menetelmällä saadaan aikaan kestävin korroosiosuoja teräkselle: siinä yhdistyvät katodinen suojaus ja perus ruosteenestomaali. Yleisimmin duplex-menetelmän ensimmäinen pinnoite on kuumasinkityksessä syntyvä sinkkikerros, jonka päälle levitetään joko jauhe- tai nestemäinen ruosteenestomaali. Korroosionestomaalaus viimeistellään kerroksella maalia, joka luo uloimman suojakerroksen iskuja, kemikaaleja ja muita korroosiota aiheuttavia tekijöitä vastaan.

Duplex menetelmää voidaan käyttää C3, C4 ja C5 ympäristöissä. Alta löydät esimerkin duplex menetelmällä toteutetusta korroosionestomaalaussysteemistä.

 • Alustan valmistelu – ruosteenpoisto, hiekkapuhallus, rasvan ja lian poisto parhaan mahdollisen kiinnittymisen takaamiseksi
 • Kuumasinkitys TAI inhibittoripohjamaali riippuen muista valitsemistasi pinnoitteista
 • Pinnan tiivistys – yleensä epoksipohjainen tiivistyspinnoite
 • Ruosteenestomaali – joskus tarvitaan muutama kerros parhaan suojan takaamiseksi. Maalin valinta riippuu ympäristön raakuudesta ja odotetusta korroosionkestosta
 • Pintamaali – määrää pinnan ulkonäön ja luo uloimman suojakerroksen niin pinnalle kuin alla olevilla pinnoitteilekin.

Korroosionestomaalaus Suomessa

Muista aina tarkistaa yhteensopivuus maalinvalmistajalta ennen pinnoittamista sillä ympäristöön sopimattomuudella voi olla kohtalokkaat seuraukset: esimerkiksi epoksit ovat erittäin kestäviä, mutta eivät sovellu päällimmäisiksi pinnoitteiksi mikäli ne saattavat altistua UV-säteilylle. Ne eivät myöskään sovellu lämpötiloihin, jotka ylittävät 70 °C: näissä tapauksissa polyuretaani yleensä korvaa epoksin.

KorroosionestopinnoituspalveluOsoite
Fincoat OyWurthintie 3 11710 Riihimäki
Lapin Metallipinnoite OyHeinontie 2, 96100 Rovaniemi
Pohjanmaan Pinnoituspalvelut OyPurjehtijankuja 2, 65170 Vaasa
Kotek Factory Service OyOutokummuntie 8, 67900 Kokkola